Youtube-banner åt WCF

Ö-viks Videoteknik gör på uppdrag av World Curling Federation

en ny banner till deras Youtube-kanal.